top of page

SIGMA COATING

International quality products from PPG Group, the Top 3 Paint Manufactures in the world. Sigma is originally from Netherland, offer marine and protective paint for your top quality work 

สีซิกม่าจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสีเฉพาะทางสำหรับงานเหล็ก,งานเรือและชิ้นงานต่างๆที่ต้องการการปกป้องขั้นสูง ด้วยคุณภาพจากมาตรฐานผู้ผลิตในยุโรปจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์

*ส่งฟรีทั่วไทยเมื่อสั่งสินค้า 4 ชิ้น คละชนิดสินค้าได้

We don’t have any products to show here right now.

bottom of page